Úryvok z posudku o GE

22.07.2017

Výraz "genki" pochádza z japonského jazyka a znamená to zábavný, vzrušujúci, plný života. Také by malo byť učenie sa nielen cudzieho jazyka, ale aj iných predmetov. Také, aby žiaci boli motivovaní, učili sa s radosťou a nadšením.

Myšlienky, nápady a metódy, ktoré sa používajú pri tomto spôsobe výučby sú určené nielen pre menšie alebo staršie deti základných škôl, ale aj pre predprimárne vzdelávanie. Je v ňom všetko, čo majú deti radi - pohyb, zábava, smiech, tanec, spev.

Ďalším cieľom tejto metódy je okrem výučby aj pomôcť učiteľovi, aby ušetril čas na prípravu vyučovacích hodín a mohol sa tak viac venovať tým, ktorí ho potrebujú - deťom. Autor vypracoval ku každej piesni metodický materiál pre učiteľa s presným postupom ako viesť hodinu a pre žiaka pracovné listy.

Pomocou piesní sa žiaci postupne naučia nielen každodenné výrazy, alenenásilnou formou si osvoja aj gramatické javy.

Deti sa učia to, čo naozaj potrebujú pre komunikáciu v reálnom živote zábavnou, hravou formou.

Kategória teenagerov je náročná na učenie, avšak touto metódou sa dosahujú aj pri tejto vekovej kategórii výborné výsledky - "Always keep teenagers busy" je heslom autora.

Genki prístup na učenie angličtiny pracuje na princípe zapojenia všetkých zmyslov učiaceho sa a zasahuje širokú škálu štýlov učenia. Deti sú zapojené vizuálne pomocou jednoduchej, ale účinnej grafiky v posluchovej/ústnej forme pomocou jednoduchých chants - piesní, a limitovanou postupne narastajúcou slovnou zásobou a kinesteticky cez pohyby a hry. Pretože všetky úlohy sú zostavené podobne ako hry, deti sú okamžite motivované a radi sa ihneď do hry zapoja.Úlohy sú splniteľné pre všetkých a žiaci získavajú pozitívny feedback počas celého procesu učenia.

GE Teacher´s Set so softvérom sa ľahko používa, je zostavený prehľadne a zrozumiteľne.

Genki English Techer´s Set spĺňa požiadavky stanovené Spoločným európskym referenčným rámcom pre ISCED 0, ISCED 1 a ISCED 2 a je v súlade so Štátnym vzdelávacím programom.

Viac o Teacher´s Sete a možnosti jeho objednania nájdete tu.