BLOG & NEWS

Výraz "genki" pochádza z japonského jazyka a znamená to zábavný, vzrušujúci, plný života. Také by malo byť učenie sa nielen cudzieho jazyka, ale aj iných predmetov. Také, aby žiaci boli motivovaní, učili sa s radosťou a nadšením.

Genki English je unikátny, zábavný a efektívny spôsob učenia (sa) angličtiny. Prioritne je určený pre deti, je však možné používať ho aj pre dospelých.